fbpx

Antalia Pharma

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Home / Όροι και Προυποθέσεις
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο παρών ιστότοπος (https://antalia-pharma.com/), στο εξής το «site», ανήκει στην εταιρεία «ANTALIA PHARMA Μ.IKE», στο εξής «η Εταιρεία», με έδρα στην οδό Αγίας Ειρήνης 30, Μαρούσι, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Ελένη Σδούκου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί με την επίσκεψη και χρήση του site. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο στο site. Αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση ή επιφύλαξη, μην συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις σας στο
info@antalia-pharma.com

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω
– e-mail: info@antalia-pharma.com
– τηλεφώνου: 2108100000
μεταξύ 09:00 και 19:00 κατά τις εργάσιμες μόνο ημέρες (δηλαδή εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες).
Τα ανωτέρω ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, του Πάσχα και τον Αύγουστο.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Υποχρεούστε
– να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και με την κείμενη νομοθεσία.
– να παρέχετε ακριβή και πλήρη στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε το site.
– να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την Εταιρεία ή/και τρίτους.
– να απέχετε από την ανάρτηση, δημοσίευση και διάδοση μέσω του site υλικού/περιεχομένου παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, δυσφημιστικού ή το οποίο δημιουργεί αθέμιτες διακρίσεις.
– να μην χρησιμοποιείτε το site στο πλαίσιο παράνομων δραστηριοτήτων ή ως μέσο για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, υποχρεούστε να αποκαταστήσετε πλήρως όποια ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία επιδιώκει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο site, ωστόσο δεν εγγυάται αυτήν, και δη την ακρίβεια των πληροφοριών που προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή ανακριβειών, η Εταιρεία θα πράξει τα δέοντα για τη διόρθωση αυτών το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διαπίστωσή τους. 2. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με το site ή στις οποίες γίνεται αναφορά μέσα στο site. 3. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για ελαφρά αμέλεια, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης ή παρεπόμενης ζημίας, για απώλεια κερδών ή εσόδων, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή θεομηνίας.

Αζήτητα Δέματα

Όλες οι αποστολές είναι ανιχνεύσιμες και καταχωρημένες. Η υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα πραγματοποιήσει τρεις απόπειρες παράδοσης της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν σας βρει τη στιγμή της παράδοσης στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, θα σας αφήσει μια ειδοποίηση και εσείς θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους το συντομότερο δυνατό για να προγραμματίσετε μια νέα παράδοση ή να συνεννοηθείτε για παραλαβή από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας αποστολής. Σε περίπτωση αποτυχημένης απόπειρας παράδοσης λόγω απουσίας του πελάτη, ο πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αδυναμία παράδοσης των προϊόντων. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να χρησιμοποιήσει την ειδοποίηση που άφησε η υπηρεσία ταχυμεταφοράς και να προγραμματίσει εκ νέου την παράδοση του δέματος.
Σε περίπτωση αζήτητου δέματος, και μόνο μετά από επιστροφή του δέματος στη διεύθυνση του παρόχου:
• Ο πάροχος μπορεί να πραγματοποιήσει μια δεύτερη παράδοση, μόνο αν ο αγοραστής συμφωνήσει να καλύψει το κόστος της δεύτερης παράδοσης, το οποίο ανέρχεται στα 18€ ή
• Ο πάροχος μπορεί να επιστρέψει στον πελάτη το κόστος της παραγγελίας, εξαιρώντας το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα αποστολής.

Επιστροφές

Δεδομένης της φύσης των προϊόντων μας, η επιστροφή είναι δυνατή μόνο για ελαττωματικά είδη. Ο αγοραστής έχει στη διάθεσή του 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης για να επιστρέψει τα προϊόντα και να λάβει επιστροφή χρημάτων, χωρίς επιβάρυνση, με την εξαίρεση του κόστους επιστροφής. Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη. Οι επιστροφές πρέπει να πραγματοποιούνται με συστημένο ταχυδρομείο. Όλα τα είδη πρέπει να επιστρέφονται ανέπαφα, στην αρχική τους κατάσταση και από τη χώρα στην οποία παραδόθηκε η παραγγελία. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εντός μίας εβδομάδας το πολύ από την παραλαβή της επιστροφής. Μετά από την υποβολή της επιστροφής χρημάτων, ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας σας θα επεξεργαστεί την επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό σας. Ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εκδοτών καρτών και δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι για αυτό. Οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Antalia Pharma, Αγίας Ειρήνης 30, 15126, Μαρούσι, Ελλάδα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE

1. Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβαση στο διαδίκτυο με δική σας αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη φέρει για την εξασφάλιση ή/και την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο είναι, προσωρινώς ή οριστικώς, αδύνατη η πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στο site ή δεν είναι εφικτή η ανάρτηση περιεχομένου στο site.
2. Αποτελεί δική σας αποκλειστική ευθύνη η προστασία του υπολογιστή, των δικτύων, των συστημάτων και των αρχείων σας από ιούς, κακόβουλο λογισμικό κ.λπ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, των συστημάτων και των αρχείων σας για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής σας στο site ή από επέμβαση τρίτων.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ SITE

1. Το περιεχόμενο του site (ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου, λογότυπα, εικόνες, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του site ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν παραχωρήσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης.

2. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, δημοσίευση, ανάρτηση, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή χρήση:
α. του περιεχομένου, της μορφής, της διάρθρωσης και των λειτουργιών του site,
β. των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, λογοτύπων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιούνται στο site, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή τρίτων που έχουν δικαιώματα επ’ αυτών.

3. Η επίσκεψη και χρήση του site δεν σας χορηγεί οποιοδήποτε δικαίωμα επί των ανωτέρω στοιχείων.
4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει οποτεδήποτε το περιεχόμενο, τη μορφή, τη διάρθρωση και τις λειτουργίες του site.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επίσκεψη και χρήση του site και οι συναλλαγές σας μέσω αυτού με την Εταιρεία διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν στο μέτρο που δεν ορίζεται άλλως από διατάξεις νόμου αναγκαστικής ισχύος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετά την υποβολή της παραγγελίας σας θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της. Ούτε η υποβολή παραγγελίας ούτε το e-mail για την παραλαβή αυτής συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία. Για την αποδοχή της παραγγελίας απαιτείται να προηγηθούν διάφοροι έλεγχοι (όπως έλεγχος αποθεμάτων/διαθεσιμότητας, πιστωτικός έλεγχος, ευχέρεια παράδοσης κ.λπ.). Μόνο μετά τη ρητή επιβεβαίωση αποδοχής από την Εταιρεία, καταρτίζεται σύμβαση για την αγοραπωλησία του προϊόντος ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία..

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων, τα οποία και καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβάλλεται το αντίτιμο των προϊόντων. Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από τον τρόπο παράδοσης που θα επιλέξετε και τη διεύθυνση παράδοσης.
2. O χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από το είδος και τη διαθεσιμότητα αυτών, καθώς και από τη διεύθυνση στην οποία θα παραδοθούν. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όχι μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Οι συντομότεροι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στο site είναι ενδεικτικοί, μολονότι η Εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθεια να τηρούνται. Αν επιθυμείτε παράδοση των προϊόντων εντός ορισμένης προθεσμίας ή σε ορισμένη ημέρα και ώρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διαπιστωθεί κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

3. Αν ένα προϊόν επιστραφεί στην Εταιρεία επειδή απουσιάζατε από τη διεύθυνση παράδοσης ή επειδή μας παρείχατε εσφαλμένα στοιχεία παράδοσης, θα πρέπει να παραλάβετε εσείς οι ίδιοι το προϊόν και με δικά σας έξοδα από την Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης. Η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει μια δεύτερη παράδοση, μόνο αν καλύψετε εσείς το κόστος της νέας παράδοσης.
4. Η Εταιρεία ενδέχεται να μην αναλαμβάνει την παράδοση προϊόντων σε ορισμένες περιοχές (εντός ή εκτός Ελλάδος). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεριμνήσετε για την παραλαβή των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή από τον τόπο φύλαξης αυτών.
5. Θα ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω e-mail, μέσω του λογαριασμού σας (αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης) ή μέσω τηλεφώνου.
6. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά το προϊόν και τη συσκευασία του. Αν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευασία, παρακαλούμε να μην παραλάβετε το προϊόν. Αν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον μεταφορέα και την Εταιρεία.

ΠΛΗΡΩΜΗ, ΦΟΡΟΙ, ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΤΛ

Η υποβολή μιας παραγγελίας για την αγορά προϊόντος συνεπάγεται την υποχρέωσή σας να καταβάλετε το αντίτιμο του προϊόντος (με όλες τις παρεπόμενες χρεώσεις, δηλαδή ΦΠΑ και λοιπά τέλη, φόρους ή δασμούς, καθώς και τα έξοδα παράδοσης του προϊόντος σε εσάς). Οι σχετικές χρεώσεις θα σας γνωστοποιούνται πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και θα αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής παραγγελίας που θα λαμβάνετε ηλεκτρονικώς (μέσω e-mail), καθώς επίσης και στα φορολογικά παραστατικά που θα εκδίδονται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
2. Θα πρέπει να καταβάλετε τα ανωτέρω ποσά με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής
– Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Eurobank
– Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (visa/master/maestro) μέσω του site της Eurobank
– PayPal
– Αντικαταβολή
Για παραγγελίες άνω των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων) δεν επιτρέπεται η επιλογή της αντικαταβολής.
3. Μέχρι την πλήρη εξόφληση του αντιτίμου και των παρεπόμενων χρεώσεων, τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας, ακόμη και αν αυτά έχουν παραδοθεί σε εσάς.
4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τις τιμές των προϊόντων και τους όρους και προϋποθέσεις πληρωμής. Οι αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο site.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα προϊόντα ενδέχεται να απευθύνονται και σε ανηλίκους, ωστόσο για τη διάθεση αυτών η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με ενήλικες. Αν είστε ανήλικος μην προχωρήσετε σε παραγγελία. Η Εταιρεία δεν θα αποδεχτεί και δεν θα εκτελέσει την παραγγελία εφόσον διαπιστώσει ότι υπεβλήθη από ανήλικο. Ωστόσο, λόγω του ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να εξακριβωθεί, τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση και χρήση του site από ανηλίκους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και παρουσία των νομίμων εκπροσώπων τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αλλαγές στις παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο τηλεφωνικώς  στο 210-8100000 και μέχρι τα προϊόντα να παραδοθούν σε μεταφορική εταιρεία για να αποσταλούν σε εσάς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Εφόσον είστε καταναλωτής (δηλαδή δεν ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ιδιότητάς σας) δικαιούστε να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ότι υπαναχωρείτε, ακόμη και αν τα προϊόντα δεν είναι ελαττωματικά. Για τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε στην Εταιρεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα από τη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε κατά την παραγγελία αναφέροντας «ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ από την παραγγελία με αρ. … αναφορικά με το προϊόν … » και το ονοματεπώνυμό σας. Η Εταιρεία θα σας αποστείλει ένα e-mail στο οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή του e-mail σας.
2. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης στην Εταιρεία, πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν, στην κατάσταση που το παραλάβατε, με τη συσκευασία του και όλα τα έντυπα, δώρα, παρεπόμενα προϊόντα και υλικά που το συνόδευαν, σε καλή κατάσταση, στη διεύθυνση: Αγίας Ειρήνης 30, Μαρούσι 15126. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία βαρύνουν αποκλειστικώς εσάς.
3. Αφού επιστραφεί το προϊόν, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε για αυτό. Αν για την παράδοση του προϊόντος δεν είχατε επιλέξει τον πιο φθηνό τρόπο αποστολής, το επιπλέον κόστος αποστολής δεν θα σας επιστραφεί.
4. Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του προϊόντος λόγω κακής μεταχείρισης από πλευράς σας του προϊόντος, της συσκευασίας ή/και των εγγράφων που το συνοδεύουν, πέραν εκείνης που απαιτείται ευλόγως για την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, υποχρεούστε να αποζημιώσετε την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό της αποζημίωσης από το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει.
5. Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).
6. Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής, και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου μας εδώ.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0
X